Reintegratie

Spoor II re-integratie begeleiding en verwerking
re-integratie spoor twee

Re-integratie tweede spoor

Is uw medewerker na een ziekteperiode niet in staat om de huidige werkzaamheden uit te voeren en heeft uw organisatie hulp nodig de medewerker te helpen in de transitie naar een nieuwe werkgever? DOT. Personeel helpt bedrijven met de planning, begeleiding en uitvoering van het spoor 2 re-integratie traject.

Re-integratie spoor 2 is het re-integratie traject naar een nieuwe werkgever. De voornaamste reden voor dit spoor 2 traject is een periode van ziekte waarna de oude werkzaamheden niet meer mogelijk zijn én wanneer er geen vervangende werkzaamheden beschikbaar zijn. Is dit het geval, dan kan DOT. Personeel helpen met de zoektocht naar een nieuwe werkgever.

Waarom een 2e spoor traject inzetten?

Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor u als werkgever. Nadat het 1e spoor traject geen uitkomst heeft geboden, start op zijn vroegst na de 8e week en op zijn laatst in de 52e week van de arbeidsongeschiktheid het 2e spoor traject. Start u niet op tijd een tweede spoor reintegratie traject? Dan stelt het UWV u in gebreke en krijgt uw organisatie een loonsanctie opgelegd. Een 2e spoortraject duurt ongeveer 9 tot 12 maanden met een wettelijk maximum van 2 jaar.

Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw bedrijf.

verhoogde kans op uitplaatsing

Hoge kans op uitplaatsing met detaching

Door de combinatie van specialisatie en ervaring in payroll, recruitment en detachering, verhoogd de kans op uitplaatsing.

Een professioneel en tijdig spoor 2 traject draagt bij aan goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap door persoonlijke begeleiding

Een tijdig spoor 2 traject door een professioneel re-integratiebureau draagt bij aan goed werkgeverschap.

Een succesvol re-integratie spoor 2 traject is een duurzame oplossing

Succesvol spoor 2 traject is duurzaam

Een succesvol spoor 2 traject is duurzaam omdat in de meeste gevallen het traject korter duurt en werknemers tevreden de organisatie verlaten.

blank

Een re-integratiebureau bespaard op termijn kosten

Een professioneel spoor 2 reintegratiebureau bespaard op de lange termijn kosten.

Wat doet DOT. Personeel in een 2e spoortraject?

In een re-integratietraject 2e spoor word de medewerker begeleid door een vaste re-integratie coach. In dit traject heeft de coach oog voor:

 1. Zelfkennis, zelfvertrouwen en motivatie van de medewerker
 2. Inzichtelijk maken van de capaciteiten en unieke talenten
 3. In kaart brengen van de kansen op de arbeidsmarkt
 4. Inzichtelijk maken van en begeleiden in benadering via de juiste zoekkanalen
 5. Hulp met presentatie bij werkgevers en netwerken
 6. Ondersteuning in sollicitatie procedures

De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • Loopbaanoriëntatie 
 • Assessment
 • Coaching
 • Sollicitatietraining
 • Solicitatiebegeleiding
 • Verkenning van de arbeidsmarkt
 • Jobhunting
 • Scholing of omscholing
 • Proefplaatsing
 • Rapportages met aandacht voor verplichtingen vanuit Wet Poortwachter
 • Zelfstandig Ondernemerschap
 • Nazorg

Waarom is DOT. Personeel bij uitstek de geschikte re-integratie coach?

Wanneer uw organisatie en een medewerker in een spoor 2 traject terecht komt, is het in het belang van zowel de organisatie als de werknemer om zo snel mogelijk het traject af te sluiten. De regel is, hoe meer ervaring, en kennis van re-integratieregelgeving, des te beter de begeleiding en des te vlotter het re-integratietraject verloopt. Als payroll-, detacherings-, uitzend- en integratiebureau hebben wij al tal van medewerkers succesvol geholpen in de transitie naar een nieuwe werkgever en baan. Door onze ervaring in de arbeidsmarkt en ons netwerk van werkgevers kunnen wij het reintegratie traject optimaal in goede banen leiden. Om het 2e spoor traject vlot te laten verlopen, is een vaste aanstelling niet de enige oplossing, detachering of een proefplaatsing is een alternatief voor een vaste baan bij een andere werkgever.

Ontdek de mogelijkheden

Ga een persoonlijk gesprek aan met één van onze ervaren re-integratie consultants, zodat we kennis kunnen maken en de achtergrond van de werknemer(s) kunnen bespreken. U bent altijd welkom op één van onze kantoren.

Interesse in een kennismaking?

Neem contact op!