Ziekte

Veelgestelde vragen over reiskosten

Ziekte FAQ

Heb je een andere vraag m.b.t. ziek melden, beter melden, doorbetaling bij ziekte? Je vindt hieronder het antwoord op deze en andere vragen. Staat het antwoord op je vraag er niet tussen, neem dan contact op via whatsapp, e-mail of telefoon. Vragen staat vrij!

Veelgestelde vragen

Hoe worden mijn ziekte-uren uitbetaald?

Ziekte-uren hoef je niet zelf in te dienen. Dit wordt gedaan door DOT. Personeel.
Het is wel van belang dat je zelf je ziek- en betermelding goed doorgeeft. Dit kan middels onze app onder de “tegel” ziek- beter melden.

Bel uiterlijk een uur voordat je dienst begint je opdrachtgever om je ziek te melden.
Bel tevens vóór 09.00 uur DOT. Personeel (de medewerker van DOT. zal je verder instrueren). Het ziekmelden via mail, voicemail, sms, Whatsapp etc wordt niet in acht genomen.

Word je tijdens het werk ziek?

Meld je dan bij jouw directe leidinggevende en bel daarna DOT. Personeel persoonlijk. Daarna kun je lekker naar huis om uit te zieken.

 

Zodra je ziek wordt gemeld, geldt er één wachtdag die je niet vergoed krijgt. Er geldt één wachtdag per 28 dagen.

Ik ben ziek, wat moet ik doen?

Wat vervelend dat je ziek bent. Beterschap!

 

Je werk en DOT. Personeel moeten wel weten dat je niet kunt komen vandaag.
Dat betekent dat je twee telefoontjes moet plegen, voordat je weer verder kunt slapen.

Bel uiterlijk een uur voordat je dienst begint je opdrachtgever om je ziek te melden.
Bel tevens vóór 09.00 uur DOT. Personeel (de medewerker van DOT. zal je verder instrueren). Het ziekmelden via mail, voicemail, sms, Whatsapp etc wordt niet in acht genomen.

Wat wordt er van me verwacht tijdens ziekte?

Bij DOT. Personeel bekijken wij alles vanuit de positieve kant. We kijken naar wat je wél nog kunt. Werken met 40 graden koorts gaat natuurlijk niet, maar heb je een gebroken been en werk je als monteur dan is er wellicht nog administratie te doen. Van jou verwachten we dat jij er alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.


Het is van belang dat je binnen 24 uur je onder behandeling van een (huis)arts stelt en de voorschriften opvolgt. Houd DOT. Personeel persoonlijk even op de hoogte van de vorderingen.

 

DOT. Personeel geeft je ziekmelding door aan SAL-Verzuim, onze arbodienst.
Het is van belang dat je bereikbaar bent voor SAL-verzuim en DOT. Personeel.

 

Verblijf je tijdens je ziekte op een ander adres? Laat dit dan weten aan SAL-Verzuim (046-4375001) en schriftelijk aan DOT. Personeel. We willen natuurlijk voorkomen dat onze bedrijfsarts voor een dichte deur komt te staan.

Krijg ik mijn loon doorbetaald tijdens ziekte?

Als je ziek bent, geldt de eerste ziektedag als wachtdag. Deze dag is voor eigen rekening en krijg je niet uitbetaald. Vanaf de tweede dag betaalt DOT. Personeel jou 90 procent van je loon door over het gemiddelde gewerkte weken van de afgelopen 13weken of bij het minimaal overeengekomen uren. In het tweede ziektejaar wordt dat 70 procent.

Hoe helpt DOT. Personeel bij mijn herstel?

Jouw herstel vinden wij belangrijk. Samen met jou maken we een plan van aanpak om ervoor te zorgen dat je snel weer aan het werk kunt. Als het nodig is, kijken we samen met de opdrachtgever of er passende werkzaamheden zijn die je kunt uitvoeren totdat je weer volledig hersteld bent voor je eigen werk.

Ik ben beter, wat nu?

Wat fijn dat je beter bent! Je kunt je beter melden bij je opdrachtgever en bij DOT. Personeel.